امین پور تصریح نمود: همه ساله دستگاههای دولتی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  ارزیابی شده و در این راستا سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در همایش شهید رجایی ، موفق به کسب رتبه برتر در سطح دستگاههای استان و در سطح سازمان های جهاد کشاورزی استان ها نیز موفق به کسب مقام اول گروه الف شد، که در این زمینه لوح هایی به محمدمهدی قاسمی رییس سازمان جهاد کشاورزی اعطا گردید.

وی افزود: در فرآیند ارزیابی شاخص های عملکردی که در دو حوزه اختصاصی و عمومی  قرار می گیرند ، هر کدام از این حوزه ها از ۱۰۰۰ امتیاز برخوردارند، و سازمان جهاد کشاورزی فارس در شاخص های اختصاصی امتیازی بالاتر از  999 و در شاخص های عمومی امتیازی بالاتر از 955 کسب نمود و در همین زمینه به ترتیب لوح هایی به مدیر بازررسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و رییس گروه نوسازی و تحول اداری اهدا گردید.

امین پور گفت: همچنین از آنجا که یکی از محورهای نقشه اصلاح نظام اداری کوچک سازی دولت با روش کاهش تصدی گری می باشد، در این زمینه سازمان موفق به کسب عنوان سازمان  پیشتاز (نمونه ) در بین سازمانهای جهاد استان گردیدودر همین راستا سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع ، رییس گروه نوسازی و تحول اداری و کارشناس مسئول واگذاری تصدی ها مورد تقدیر قرار گرفتند.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد:  بی شک دستیابی به رویکرد سازمان یادگیرنده و سرآمد در گرو وجود رهبران استراتژیک و تعالی گرا می باشد امید است که با تسری این رویکردها شاهد شکوفایی استعدادها، شایستگی‌ها و توانمندی سرمایه انسانی سازمان در راستای بهبود مستمر عملکرد سازمانی باشیم.

گفتنی است : همایش مذکور حاصل از نتایج ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی در سال 1395 بود. همچنین در پانزدهمین همایش تعالی سازمانی که در اسفند ماه سال جاری برگزار گردید،  " تقدیر نامه 2 ستاره تعالی سازمانی"  به سازمان جهاد کشاورزی فارس به  عنوان  یکی از معدود سازمان های دولتی در بخش خدمات  تعلق گرفت.